ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Các điều khoản và điều kiện chung cho Dịch vụ phần mềm chấm công HRoi của chúng tôi, áp dụng cho các Tài khoản và Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng. Do đó, vui lòng đọc kỹ các thông tin nêu tại đây trước khi sử dụng các chức năng của Website HRoi để có được trải nghiệm tốt nhất.

1. PHẠM VI ÁP DỤNG

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho Dịch vụ phần mềm chấm công HRoi do Công ty TNHH MTV WACONTRE (Wacontre) phát hành. Khi sử dụng ứng dụng này và bất kỳ dịch vụ nào tại đây có nghĩa là Bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Điều khoản sử dụng này. Wacontre có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này, Bạn có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại https://hroi.vn. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Bạn đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ của Wacontre.

2. SỬ DỤNG HỢP PHÁP

Bạn phải nhận thức và chấp nhận rằng Bạn có trách nhiệm sử dụng Dịch vụ vào công việc kinh doanh dịch vụ phù hợp với pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bạn không được sử dụng dịch vụ để tuyên truyền nội dung đồi trụy, chống phá nhà nước, phát tán thư rác và các thông tin không mong muốn đến những tổ chức và cá nhân khác trong hệ thống dưới mọi hình thức.

3. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Website https://hroi.vn, ứng dụng HROI thuộc bản quyền của Công ty TNHH MTV WACONTRE
Tất cả nội dung tại Website thuộc sở hữu của Wacontre cho phép Bạn xem, tải về và in Nội dung khi: (i) Sử dụng cho mục đích cá nhân, không cho mục đích thương mại; (ii) Không chỉnh sửa Nội dung. (iii) Trích dẫn nguồn từ Website theo đúng qui định. Ngoại trừ việc cho phép như trên, Bạn không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Wacontre. Để yêu cầu sử dụng Nội dung, Bạn có thể liên hệ theo địa chỉ mail: info@wacontre.com. Nếu được chấp thuận, Bạn phải bảo đảm là việc sử dụng Nội dung Website của Bạn không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ https://hroi.vn.

4. BẢO MẬT THÔNG TIN

Bạn phải có trách nhiệm lưu giữ thông tin truy cập vào Ứng dụng để tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp và/ hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn cho cả Bạn và Wacontre. Wacontre không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba do sự bất cẩn của Bạn. Wacontre khuyến cáo Bạn đổi mật khẩu sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng. Ngoài ra, Wacontre cam kết giữ kín mọi thông tin của Bạn khi sử dụng các Dịch vụ trên Website của Wacontre và không tiết lộ cho bên thứ ba. Wacontre chỉ thay đổi thông tin của Bạn trên Website và Ứng dụng HROI khi có sự đồng ý hoặc yêu cầu của Bạn.

5. XỬ LÝ SỰ CỐ

Bạn có trách nhiệm thông báo ngay cho Wacontre khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với Wacontre để khắc phục sớm nhất cho Bạn. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Bạn có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan để giải quyết. Bạn hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, Wacontre luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên Wacontre sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu của Bạn.

6. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Wacontre sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website, Ứng dụng HROI, trang thiết bị và dữ liệu của Bạn hoặc dữ liệu khách hàng của Bạn vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của Wacontre.Như một điều kiện khi sử dụng Ứng dụng này và Dịch vụ, Bạn đồng ý rằng Wacontre, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của Wacontre sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh; thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website này hay sử dụng các Dịch vụ của Wacontre. Wacontre khuyến nghị Bạn tìm hiểu đối tác kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn. Wacontre không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Bạn sau khi sử dụng dịch vụ.

7. ĐẢM BẢO CUNG CẤP DỊCH VỤ

Website và các Dịch vụ, Tính năng được cung cấp trên cơ sở “có thể thực hiện được”. Wacontre không bảo đảm rằng Website hoặc Dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng, không bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi. Tuy nhiên Wacontre và các nhân viên của Wacontre cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và khả năng có thể để đảm bảo Website và Dịch vụ luôn được sẵn sàng.
Bạn cần lưu ý rằng Website này và Dịch vụ là dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet và có thể bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ. Trong những trường hợp như vậy, đối với những điều khoản này, Wacontre cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.

9. SỬ DỤNG KHU VỰC CHUNG

Bạn hiểu và chấp nhận rằng Wacontre có quyền quản lý, khai thác và sử dụng Khu vực chung trên Website theo quyết định và xem xét duy nhất của Wacontre, mọi yêu cầu của Bạn về sử dụng Khu vực chung trên Website cho mục đích riêng của Bạn có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ qui định trong Hợp đồng.

10. SỬ DỤNG KHU VỰC RIÊNG

Bạn có toàn quyền sử dụng Khu vực riêng được bảo vệ bằng mật khẩu cho các hoạt động của mình. Wacontre không can thiệp và không chịu trách nhiệm về các thao tác của Bạn tác động lên dữ liệu và thông tin trên Khu vực riêng. Mọi yêu cầu phát sinh trong việc sử dụng Khu vực riêng không nằm trong cam kết ban đầu có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ qui định trong Hợp đồng.

11. TRUY CẬP KHU VỰC RIÊNG

Bạn hiểu và chấp nhận rằng Wacontre có quyền truy cập khu vực riêng của Bạn khi (i) được Bạn đồng ý nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng, xử lý sự cố (ii) Bạn yêu cầu (iii) trong tình huống khẩn cấp, nhằm ngăn chặn xâm nhập trái phép hoặc tấn công phá hoại từ bên ngoài.
Bạn hiểu và chấp nhận rằng Bạn không có quyền và không có quyền yêu cầu truy cập khu vực riêng của Wacontre, khu vực quản trị Dịch vụ, Hệ thống và Quản trị website.

14. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ thì quy định nào mới nhất sẽ có hiệu lực.

15. ỨNG DỤNG Hroi

Nếu bạn đã tải về Ứng dụng HROI từ Apple App Store hoặc GooglePlay, các điều khoản sau đây sẽ được bổ sung và có hiệu lực:

Điều khoản này là thỏa thuận giữa Bạn và Wacontre, và không phải với Apple hay Google. Wacontre (không phải Apple hay Google) có trách nhiệm về Ứng dụng HROI. Bạn hiểu và chấp nhận rằng Apple hay Google không có nghĩa vụ phải cung cấp các dịch vụ bảo dưỡng, hỗ trợ bạn trong sử dụng Ứng dụng HROI;

Khi sử dụng Ứng dụng HROI, bạn hiểu và chấp nhận nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của bạn: (1) Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại, (2) Lấy vị trí hiện tại của bạn, (3) Ghi dữ liệu của Ứng dụng HROI lên thẻ nhớ, (4) Truy cập vào Internet từ thiết bị của bạn. Tất cả các truy cập này chỉ được chúng tôi thực hiện khi có sự đồng ý của bạn. Bạn hiểu và chấp nhận rằng, khi bạn đã cấp quyền cho chúng tôi, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nạo nào đối với việc truy cập này;

Wacontre không đảm bảo dữ liệu bạn đang xem trên Ứng dụng là dữ liệu mới nhất của hệ thống do đó bạn hiểu và đảm bảo rằng thiết bị ở trong tình trạng kết nối mạng khi bạn cần truy cập dữ liệu kinh doanh mới nhất;

Bạn hiểu và chấp nhận rằng bạn phải có trách nhiệm bảo quản thiết bị và các thiết bị có cài đặt Ứng dụng HROI trong tầm kiểm soát và an toàn; Wacontre không chịu trách nhiệm khi dữ liệu kinh doanh của bạn bị đánh cắp hoặc lợi dụng do sự bất cẩn của bạn;

Bạn phải tuân thủ các điều khoản của Apple App Store và Google Play của về dịch vụ, bao gồm cả các quy tắc sử dụng.

16. DỊCH VỤ BÊN THỨ BA

Bạn hiểu và chấp nhận rằng việc bạn sử dụng dịch vụ gia tăng của Bên thứ ba nằm ngoài những thỏa thuận giữa Bạn và Wacontre được qui định trong Hợp đồng dịch vụ; và Bạn sẽ tự chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng dịch vụ gia tăng do các Bên thứ ba cung cấp.