Chính Sách Giao Nhận Và Cài Đặt

I. Hình thức thanh toán:

Wacontre có hình thức thanh toán: chuyển khoản trực tiếp qua tài khoản ngân hàng hoặc thanh toán tiền mặt.

Thông tin chuyển khoản:

+ Tên tài khoản: Công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN WACONTRE

+ Số tài khoản: 00101 080809 10001

+ Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Cống Quỳnh

II. Chính sách bảo mật thanh toán:

 1. Cam kết bảo mật:
  • Hệ thống thanh toán được cung cấp bởi các Đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán tại Hroi.vn đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật ngành.
 1. Quy định bảo mật:
  • Các giao dịch thanh toán của bạn sẽ được đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của Đối tác cổng thanh toán.
  • Thông tin tài chính của bạn sẽ được bảo vệ trong suốt qua trình giao dịch bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer)
  • Tiêu chuẩn mã hóa thông qua việc sử dụng thuật toán Hmac_SHA256 và các tiêu chuẩn mã hóa của Đối tác thanh toán
  • Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam và các quy định cụ thể khác.
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và đơn vị Hỗ trợ kĩ thuật của
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hà
  • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệ
  • HROI có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyề
  • Chia sẻ thông tin cần thiết cho bên đối tác nếu nhận được sự đồng ý của Khách hàng

II .Truy cp và cp nht thông tin cá nhân:

 • Bất cứ khi nào bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cố gắng cung cấp cho bạn quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn. Nếu thông tin đó không đúng, chúng tôi cố gắng cung cấp cho bạn các cách để cập nhật nhanh chóng hoặc xóa thông tin đó – trừ khi chúng tôi phải giữ thông tin đó cho mục đích pháp lý hoặc kinh doanh chính đáng. Khi cập nhật thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình trước khi chúng tôi xử lý yêu cầu của bạn.
 • Trong trường hợp chúng tôi có thể cung cấp quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin, chúng tôi sẽ làm như vậy miễn phí, trừ khi việc đó đòi hỏi sự nỗ lực không tương xứng. Chúng tôi cố gắng duy trì các dịch vụ của mình theo cách bảo vệ thông tin không bị phá hoại do vô tình hay cố ý. Do vậy, sau khi bạn xóa thông tin khỏi dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể không xóa ngay bản sao còn lại khỏi máy chủ đang hoạt động của mình và có thể không xóa thông tin khỏi hệ thống sao lưu của chúng tôi.

III. Cam kết bo mt thông tin cá nhân Khách hàng

 • Thông tin của Khách hàng trên HROI được HROI cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của HROI. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. HROI cam kết:
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của HROI.

IV. Các thay đổi:

 • Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư có thể thay đổi trong từng thời điểm. Chúng tôi sẽ không giảm quyền của bạn theo Chính sách về sự riêng tư này khi không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách về sự riêng tư trên trang này và, nếu những thay đổi đó quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo nổi bật hơn (bao gồm cả, đối với một số dịch vụ nhất định, thông báo bằng email về các thay đổi của chính sách về sự riêng tư).