Chính Sách Bảo Mật

Các thông tin thu thập được từ người sử dụng với mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ người dùng được tốt hơn.

 1. Gii thích chính sách riêng tư:
  • Loại thông tin chúng tôi thu thập và lý do thu thập
  • Cách chúng tôi sử dụng thông tin đó.
  • Các lựa chọn mà chúng tôi cung cấp, bao gồm cả cách truy cập và cập nhật thông tin.
 1. Thông tin thu thp:
  • Chúng tôi thu thập thông tin nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn cho tất cả người dùng của mình.
  • Chúng tôi thu thập thông tin bằng hai cách:
  • Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ: Khi bạn thực hiện đăng ký tài khoản, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân bao gồm: tên, địa chỉ, điện thoại, email, ngày sinh, …
  • Thông tin chúng tôi nhận được từ việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về các dịch vụ mà bạn sử dụng.
 1. Phm vi s dng thông tin:

HROI sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng
  • HROI đảm bảo thực hiện nghiêm túc Chính sách bảo hành cho mọi giao dịch thực hiện trên website https://hroi.vn